Voorheen: Kerkelanden Collectief, Ondernemersvereniging Havenkwartier en De Zeverijnstraat.

 

8e editie Gooise Bedrijvendag in 't Spant Bussum.

De Gooise Bedrijvendag 2018 wordt gehouden op
maandag 26 maart 2018 in Spant! in Bussum.

Het is het enige regionale event in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland voor ondernemingen.

De Gooise Bedrijvendag is een ondernemersdag waar de deelnemende organisaties uit het Gooi, de Vechtstreek en Eemland veel contacten kunnen opdoen die voor hun business belangrijk zijn.

 

Alle gemeenten en ondernemersverenigingen in deze regio en de Rabobank Gooi en Vechtstreek sponsoren al enkele jaren de Gooise Bedrijvendag. Het thema van de Gooise Bedrijvendag 2018 is: welke kansen en mogelijkheden zijn er om de economie te stimuleren in de regio Gooi- en Vechtstreek? Hoe verhoudt de inrichting van traditionele winkelcentra en klassieke winkelstraten zich tot het nieuwe online shoppen? Men zou de centra en bedrijventerreinen innovatiever kunnen inrichten. Dat vergt een omslag in denken bij ondernemers, overheden en consumenten.

 

Reserveer nu alvast de datum voor de achtste editie van de Gooise Bedrijvendag op maandag 26 maart 2018vanaf 17.30 uur in Spant! in Bussum. Toegang is gratis.
Meer informatie: www.gooisebedrijvendag.nl

 

De volgende bijeenkomst

is bij Fortezza.

 

Meer informatie volgt.

 

 

 

 

 

www.fortezza.nl

 

 

 

Camerabeveiliging in

Hilversum Zuid West.

 

Meer informatie volgt.

 

 

 

 

Winkeltijdenverordening ter inzage.

De gemeente heeft recent een nieuwe winkeltijdenverordening ter inzage gelegd.

Insteek is om het aantal koopzondagen vrij te geven.

U kunt in de periode dat de winkeltijdenverordening Hilversum 2018 ter inzage ligt uw zienswijze kenbaar maken.

Dat kan tot en met 26 februari 2018.

 

De verordening is te vinden op www.hilversum.nl en is in te zien in de digitale burgerleeskamer. (link hierboven)

Uw zienswijze kenbaar maken kan per post via de gemeente Hilversum, t.a.v. R. Sabbé, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum of per e-mail via r.sabbe@hilversum.nl onder vermelding van ‘inspraak Winkeltijdenverordening’.

 

Alle inspraakreacties worden gebundeld en beantwoord. De gebundelde inspraakreacties met de beantwoording en de eventuele wijzigingsvoorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De planning is erop gericht om Winkeltijdenverordening 2018 in de raad van juni 2018 vast te stellen..

 

10 januari 2018, Nieuwjaarsborrel bij Sligro Hilversum.

Traditiegetrouw was ook dit jaar de nieuwjaarsbijeenkomst bij ons lid de Sligro alwaar de leden hartelijk werden ontvangen door het bestuur van de vereniging. En door personeel van de Sligro werden voorzien van een heerlijk glas champagne.

In aanloop naar zijn openingswoord bedankte onze voorzitter René Hoven Jan-Dam Stoon voor het beschikbaar stellen van zijn bedrijf voor het houden van deze bijeenkomst.

 

Lees meer in de Nieuwsbrief van februari >

Foto's in google-album >

Sligro Hilversum

Franciscusweg 291

Hiversum
www.sligro.nl

Kiezen is lastig.

Zeker als er

veel te kiezen valt!

 

Wist u bijvoorbeeld op 13- of 14-jarige leeftijd al wat u wilde worden?

Sommige leerlingen weten het heel goed, andere hebben geen idee.

Om een goede keuze te kunnen maken, is weten wat een beroep inhoudt van groot belang. Het Gooi On Stage helpt VMBO leerlingen bij hun beroepskeuze want:

 

‘Alles mag je worden.

Behalve ongelukkig. Beloofd?’

 

 

Beroepenfeest 13 maart 2018

 

Doe Dag 5 april 2018

 

Lees verder >

 

 

www.hetgooionstage.nl

 

19 oktober 2017, op bezoek bij Van Zadelhoff veilingen en taxaties.

 

Een warm welkom in een rijk gevulde locatie met mooie kunst, schitterend antiek en klasse design.


In Het
Havenkwartier zijn wel meer familiebedrijven maar Van Zadelhoff spant wellicht de kroon..

Camille van Zadelhoff is de 4e generatie in het veilinghuis dat sinds 1955 in Hilversum is gevestigd.
Met een warm ontvangst een heerlijke rondleiding langs de mooie kunst en antiek, was dit weer een goed moment om elkaar van de bedrijventerreinen te ontmoeten en te netwerken.

Foto's in Google album >


www.vanzadelhoff.nl

Nieuwe Havenweg 53 A

Hilversum

Pak die deelfiets
en ervaar het gemak!

 

Vanaf 4 september zijn er op bedrijventerrein Kerkelanden 6 deelfietsen te vinden. Verdeeld over drie locaties kunnen de fietsen opgepikt worden.
De deelfietsen zijn van hoge kwaliteit en kunnen door middel van een slim slot ontgrendeld worden.

 

Lees verder >

Op 20 september waren we te gast bij Ambiance Zonwering van der Wal.

 

Hilverzon hield een korte presentatie, o.a. over de duurzaamheidsscan van de bedrijventerreinen.
73% minder CO2 uitstoot is mogelijk! Het verslag kunt u hier lezen.

Het nieuwe brandmerk LiveHilversum werd door wethouder Wimar Jaeger toegelicht.

Gerrit Mol vertelde over de camera’s die begin 2018 zullen worden geplaatst in het Havenkwartier en Kerkelanden.

Foto's in Google album >

 

www.ambiance-zonwering.nl
Nieuwe Havenweg 5

Hilversum

www.hilverzon.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.livehilversum.nl

20 juni 2017, opening van de Oscar Romerolaan en ontvangst in Locatie14

De start van Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West begon met een stijlvol ontvangst in Locatie14 op de Fransiscusweg 14.
Met een drankje en een hapje werden we van harte welkom geheten in een stijlvolle inrichting van een heel groot pand.


Tevens werd de nieuwe weg vanaf de Oscar Romero laan geopend door wethouder Floris Voorink.

Na de opening ludiek uitgevoerd door middel van het oprijden van de nieuwe weg met een oldtimer en het doorknippen van een lint door wethouder Floris Voorink werd het glas geheven in locatie 14.

Glen Ritzen vertelde over locatie 14 een prachtig bedrijf waar meetings, presentaties en kunst exposities kunnen worden gehouden.

Ook werd het fietsenplan werd gelanceerd.

Hierna waren er voor de gasten nog korte workshops: wijn tasting een chocolade proeverij en een art tour.


Bij deze bedanken wij Locatie 14 nogmaals voor de gastvrijheid!

Foto's op Google album>

 


www.locatie14.nl
Franciscusweg 14
Hilversum


Nieuwsbrieven

(nieuw venster opent)

 

* Nieuwsbrief 02-2018

 

* Nieuwsbrief 11-2017

 

* Nieuwsbrief 10-2017


*
Nieuwsbrief 07-2017

Nieuws:
Algemene ledenvergadering

 

Op 12 april was er een Algemene Ledenvergadering van OVHavenkwartier en Kerkelanden Collectief om plannen voor een samengaan van deze verenigingen te bespreken en een stemming hierover te houden.

 

Lees verder >

Presentaties op De Zeepkist

 

Tijdens bijeenkomsten zijn er presentaties van ondernemers en innitiatiefnemers van mooie projecten die ook van belang zijn voor Hilversum Zuid West.

 

Laatste presentaties:

* Toekomstbestendig ondernemen. verder >

* De Deelfiets. verder >

 

Alle presentaties >

Samengaan van verenigingen
en een nieuw bestuur.

 

Na een relatief korte voorbereidingsperiode hebben de leden van OV Havenkwartier en Kerkelanden Collectief tijdens de algemene ledenvergadering op 18 februari beide besturen toestemming verleend om samen als één grote en sterke belangenvereniging verder te gaan.

 

Lees verder >

Bezoek en ontmoet elkaar tijdens bijeenkomsten.

Hoor andere ondernemers uit uw eigen omgeving. Of presenteer uw bedrijf op 'de zeepkist'!

Werkgroep KVO Kerkelanden

 

De werkgroep KVO Kerkelanden heeft in 2009 een start gemaakt om te komen tot een betere leefomgeving, uitstraling en beveiliging van het bedrijventerrein en haar omgeving, uw omgeving.

 

Lees verder >

Bedrijventerrein Kerkelanden

 

Hierbij verwijzen wij U naar de digitale versie “aanzet tot visie en strategie bedrijventerrein Kerkelanden”

 

Lees verder >

8 redenen om lid te worden


1. Netwerken

De  regelmatige bijeenkomsten bieden u een uitgelezen kans om waardevolle nieuwe relaties op te bouwen. Daarnaast krijgt u toegang tot de OVHilversum Zuid West-Group op LinkedIn, waar u gemakkelijk met andere leden kunt communiceren.

 

2. Belangenbehartiging

De OVHilversum Zuid West komt op voor uw belangen bij gemeente en overheid, zodat u zich kunt bezig houden met uw eigen zaken.

 

3. Informatievoorziening

Met informatieve bijeenkomsten informeert de OVHilversum Zuid West u over  bedrijfseconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor uw organisatie.

 

4. Samenwerkingsverband

De OVHilversum Zuid West werkt samen met andere ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel, STRO-MKB en VNO-NCW in de regio Hilversum. Organisaties die u een regionaal netwerk bieden met interessante bijeenkomsten.

 

5. Politieke vinger aan de pols

De OVHilversum Zuid West houdt de gemeentelijke plannen nauwlettend in de gaten en zit ook regelmatig met B&W om de tafel.

 

6. Ondertussen

De OVHilversum Zuid West brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit met belangrijk en interessant nieuws over de vereniging, haar leden en regionale ontwikkelingen.

 

7. Adressen van alle leden

Leden kunnen beschikken over de adressen van alle OVHilversum Zuid West-leden.

 

8. ...omdat uw bedrijf nog gemist wordt!

 

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen

Contact:

Bestuur:

René Hoven

Johan van den Bremer

Tineke van der Woude

Robert de Keizer

Gerrit Mol

Minke van Thiel

Ron Manten

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489