Parkmanagement

Samen, duurzaam, schoon, heel en veilig

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het KVO gaat in maart 2019 over in Parkmanagement.

Speerpunten zijn duurzaam, schoon, heel en veilig.

Wat verwachten wij van u:

   5 keer per jaar aanwezig zijn bij overleg.( max 1.30 uur.)

   Betrokkenheid bedrijventerrein.

Wat brengt het u:

   Gezamenlijk een start maken met Parkmanagement per 1 maart 2019.

Artikel 2

De werkgroep KVO Kerkelanden heeft in 2009 een start gemaakt om te komen tot een betere leefomgeving, uitstraling en beveiliging van het bedrijventerrein en haar omgeving, uw omgeving.

In de werkgroep zitten ondernemers, politie, brandweer, gemeente, medewerker van de Kamer van Koophandel, van het Midden en Kleinbedrijf en een adviseur Keurmerk Veilig Ondernemen.

Gewerkt gaat worden volgens een methode die kan leiden tot het Keurmerk Veilig Ondernemen voor  het bedrijventerrein, KVO-B. De samenwerkende partijen hebben gesteld dat zij dit Keurmerk graag willen gaan behalen. Het resultaat zal zijn dat de veiligheid in uw omgeving en op het bedrijventerrein Kerkelanden blijvend aandacht zal krijgen van voornoemde samenwerkende organisaties.

 

Een win-win situatie voor alle betrokkenen.

 

In febr. 2011 haalde de werkgroep de 1e ster binnen en in febr. 2013 werd gewerkt aan de 2e KVO ster.

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen stelt eisen aan:

 • Samenwerking tussen de verschillende partijen;

 • Organisatie van toezicht, handhaving en beveiliging;

 • Beheer en inrichting van het bedrijventerrein;

 • Veiligheid in en bij uw onderneming.

 

Bijgaand doet de werkgroep u tips toekomen om  mee te werken aan  een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

 

 

 

Tips voor een Veilig bedrijventerrein Kerkelanden.

 

Beveilig je pand!

 • Zorg voor goed hang- en sluitwerk en controleer dat regelmatig.

 • Dit geldt natuurlijk ook voor de buitenverlichting.

 • Zorg ervoor dat bezoekers, leveranciers en anderen niet ongemerkt het pand kunnen betreden en verlaten.

 • Maak ontvangst en vertrekprocedures en communiceer deze met de werknemers.

 • Beperk de aanwezigheid van geld en kostbare goederen.

 • Zorg voor veilige geldstromen.

 • Zorg voor veilige ontvangst en afgifte van goederen.

 • Zorg voor opgeruimde bureaus zodat gevoelige informatie niet voor iedereen zichtbaar is.

 • Gebruik eventueel een goed af te sluiten kast om waardevolle zaken als laptops en informatie voor sluitingstijd in weg te stoppen.

 • Houd altijd een opening- en sluitingsronde

 

Maak afspraken over veiligheid

 • Maak afspraken over het sleutelbeheer.

 • Weet wat te doen bij een overval, incidenten en calamiteiten. Zorg ervoor dat belangrijke telefoonnummers en

 • andere informatie zichtbaar en binnen handbereik zijn.

 • Meld altijd incidenten en verdachte situaties.

 • Stel huisregels op en communiceer die naar de werknemers.

 • Betrek werknemers bij het verhogen van het veiligheidsgevoel.

 • Wijs iemand binnen het bedrijf aan die verantwoordelijk is voor veiligheid.

 • Maak een Internetgedragscode.

 • Stel een ontruimingsplan op en beoefen dat regelmatig.

 • Screen altijd sollicitanten. Vraag afhankelijk van de functie naar een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

 

Werk mee aan een hele, schone en veilige omgeving.

 • Kijk regelmatig kritisch naar het eigen terrein op de aspecten “heel, schoon en veilig” en onderneem actie op geconstateerde gebreken. Kijk ook even over de schutting hoe het bij de buren is. Met de buitenopslag wordt nog wel eens zorgeloos omgegaan. Brandgevaar!

 • Attendeer uw buren op door u geconstateerde onveilige situaties.

 

 

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489

BTW identificatie nr:NL850258339B01

Bestuur:

Bas Brüll, voorzitter

Jeffrey Vreeken, secretaris

Robert de Keizer, penningmeester

Ron Manten, algemeen lid

Eric van der Vegt, algemeen lid

 

Parkmanagement Organisatie:

Parkmanager: Gerrit Mol RSE

parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl

 

Commissie Duurzaam:

Harco van den Hill

commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

 

Secretariaat:

Front office: Minke van Thiel,

secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl

 

Back office: Marion Durieux

Back office: Larissa Mol

 

Side office: Manisch-Creatief

Camerabewaking

 

Calamiteitenkaart

 

Keurmerk Veilig Ondernemen