Bedrijventerreinen Energiepositief

Mede mogelijk gemaakt door:

Commissie Duurzaam

Toekomstbestendig ondernemen, Bedrijventerreinen Energiepositief

 

 

Meer weten over..

 


Wetgeving rondom energiebesparende maatregelen.

Iedere ondernemer heeft een informatieplicht. Dat wil zeggen dat je het energieverbruik (gas, elektra, warmte) van je bedrijf moet aanleveren. De gemeente Hilversum heeft iedere ondernemer hier een brief over gestuurd.

Is het energieverbruik van je onderneming meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas?

Dan ben je verplicht om alle erkende energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd van vijf  jaar minder hebben. Deze maatregelen hoef je niet allemaal direct uit te voeren. Het mag ook bij een renovatie of logisch vervangmoment ingepland worden. Maar ook dit moet je melden.

Per branche zijn lijsten opgesteld met maatregelen die zich in algemene zin binnen vijf jaar terugverdienen en deze lijsten dienen dan ook ingevuld te worden. Deze kun je vinden op de website van RVO.


Voor grote organisaties (meer dan 250 medewerkers in totaal en een jaaromzet hoger dan 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal groter dan 43 miljoen) geldt de EED-verplichting waarbij periodiek een rapport aangeleverd moet worden met de getroffen maatregelen per gebouw en voor de gehele organisatie.
Meer info over de Informatieplicht, een stappenplan, de erkende maatregelen per branche en de EED: www..rvo.nl/informatieplicht/

 

 

 

 

 

Subsidies en regelingen

Wanneer je duurzame energie gaat opwekken of energiebesparende maatregelen in je bedrijf gaat uitvoeren, kun je financiële ondersteuning krijgen van het rijk en/of de gemeente.

 

Regelingen binnen gemeente Hilversum.

Green Deal kantoren en bedrijfsmatig vastgoed.
Het doel van deze Green Deal is gebruikers en eigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van hun huisvesting en vastgoed. Meer info>>

 

Duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed.
Verenigingen, stichtingen, scholen en zorginstellingen op het gebied van bijvoorbeeld educatie, sport, cultuur, godsdienst of levensbeschouwing kunnen onder gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun gebouw. Ook het verduurzamen van sportterreinen valt onder deze regeling. Meer info>>

 

CO2 footprint berekening.
In Hilversum biedt de gemeente de eerste CO2 footprint berekening gratis aan.
Meld je hier aan voor de gratis milieubarometer.

 

Landelijke regelingen.
Vanuit de overheid zijn diverse regelingen opgezet om het energieverbruik te beperken.

 

 - Energie-investeringsaftrek (EIA) www.rvo.nl/eia

 - Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) www.rvo.nl/isde

 - MIA (Milieu-investeringsaftrek (MIA) www.rvo.nl/mia

 - Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) www.rvo.nl/sde

 - Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). www.rvo.nl/vamil

 - Energiefonds Utrecht voor projecten waarmee energie wordt bespaard en/of opgewekt met hernieuwbare energiebronnen: www.energiefondsutrecht.nl

 

 

 

 

Duurzaamheidsadviseur Bedrijventerreinen Energie Positief (BE+)
OV Hilversum Zuid West heeft duurzaamheidsadviseur Joost Bennekers gevraagd het project Bedrijventerreinen Energie Positief (BE+) te leiden en ondernemers te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Joost beantwoordt vragen van ondernemers en helpt bij het maken van logische en lucratieve keuzes voor elk afzonderlijk bedrijf. Hij verstrekt informatie over wetgeving en verplichtingen, kijkt naar de mogelijkheden om energie te besparen, is bekend met regelingen/subsidies en verbindt lokale aanbieders met ondernemers.

Een adviesgesprek is vrijblijvend, objectief en kosteloos.

www.123duurzaam.nl/vastgoed/

 

 

 

 

 

 

<Terug

 

 

Bestuur:

Bas Brüll, voorzitter

Minke van Thiel, 2e secretaris

Robert de Keizer, penningmeester

Ron Manten, algemeen lid

Eric van der Vegt, algemeen lid

 

Parkmanagement Organisatie:

Parkmanager: Gerrit Mol RSE

parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl

Secretariaat: Minke van Thiel

 

Commissie Duurzaam:

Harco van den Hil

commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

 

Secretariaat:

Front office: Minke van Thiel,

secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl

 

Back office: Larissa Mol

 

Side office: Manisch-Creatief

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489

BTW identificatie nr:NL850258339B01

 

 

 

Protocol camerabewaking | Privacyverklaring | Cookiebeleid

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen