Voor en door ondernemers

Leden!

Mede mogelijk gemaakt door:

Lid worden?

 Klik hier!

< terug

 

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het cameratoezicht dat plaatsvindt op de

bedrijventerreinen Havenkwartier, Oude Loswal, Kerkelanden, Zeverijnstraat, Vaartweg,

Vreelandseweg, Van Ghentlaan en Raaweg. Het cameratoezicht op deze bedrijventerreinen wordt

beheerd door Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West (OVHZW). Het cameratoezicht

bestaat uit videocamera's en een aantal ANPR-camera’s.

 

Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing indien u lid bent van OVHZW of contact

met ons opneemt. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vravgen, neem dan contact

met ons op via het contactformulier.

 

Onze gegevens:

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

KvK-nummer: 52002489

Tel. 0657822894

 

 

1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Cameratoezicht

In samenwerking met de ondernemingen op de hierboven genoemde bedrijventerreinen beheert

OVHZW het particulier cameratoezicht op de bedrijventerreinen. Dit cameratoezicht wordt

uitgevoerd vanwege de volgende redenen:

 

- Ter beveiliging van de private eigendommen waaronder gebouwen, zaken en terreinen

op de bedrijventerreinen en daarbij de personen die hier aanwezig zijn;

- Om bij incidenten vast te kunnen stellen hoe schade is ontstaan;

- Om bij incidenten eventuele daders te identificeren;

- Om bij incidenten – na aangifte bij de politie – beelden te kunnen gebruiken als

bewijsmateriaal.

 

Door middel van het cameratoezicht worden de gerechtvaardigde belangen van ondernemers

gevestigd op de bedrijventerreinen behartigd.

 

Ledenadministratie

Indien u lid bent van OVHZW verwerken wij uw contactgegevens om onze diensten te leveren en

voor onze ledenadministratie.

 

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Cameratoezicht

Door middel van het cameratoezicht verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens;

- Fysieke kenmerken van personen;

- Kentekens van voertuigen.

 

Hierbij wordt vermeld dat OVHZW geen toegang heeft tot het kentekenregister van de Rijksdienst

Wegverkeer en geen kentekens aan personen kan koppelen. Verder nemen wij passende

beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens

te beperken.

 

Ledenadministratie

Voor onze ledenadministratie verwerken wij:

- Contactgegevens

- Bankrekeningnummer (optioneel).

 

 

3. Welke partijen hebben toegang tot de persoonsgegevens?

Bij de uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik van IT-dienstverleners. In sommige

gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens met deze derde partijen te delen. Deze partijen

(verwerkers) handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen enkel handelen op onze

instructie.

 

Daarnaast worden uw persoonsgegevens enkel gedeeld met derde partijen indien OVHZW daartoe

wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld op vordering van de politie.

 

 

4. Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

OVHZW bewaart de gemaakte opnamen maximaal 28 dagen, tenzij de beelden bewaard moeten

blijven voor het verhalen van schade en/of het doen van aangifte. In dat geval bewaren wij de

beelden tot de schadeclaim, dan wel gerechtelijke procedure is afgehandeld.

 

Persoonsgegevens ten aanzien van een lidmaatschap worden niet langer bewaard dan hiervoor

noodzakelijk is.

 

 

5. Welke rechten heeft u?

Wanneer OVHZW uw gegevens verwerkt heeft u verschillende rechten waar u een beroep op kunt

doen. U heeft het recht om inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens te

verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

In sommige gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om

gegevensoverdracht te verzoeken.

 

Verzoeken kunt u indienen via ons contactformulier, voorzien van uw naam, adres en

telefoonnummer. Wij zullen uw verzoek binnen één maand behandelen. Voorafgaand aan het

verzoek kan OVHZW u om aanvullende persoonsgegevens vragen om uw identiteit vast te

controleren. Wordt een verzoek geweigerd, dan informeren wij u ook over de reden van de

weigering om aan het verzoek te voldoen.

 

Mocht u een klacht hebben dan komt OVHZW graag tot een oplossing met u. Mocht dat echter niet

lukken dan kunt u, los van bovenstaande rechten, altijd een klacht indienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens.

 

 

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst

gewijzigd op 19 september 2022.

 

 

 

 

 

< terug

Bestuur:

Bas Brüll, voorzitter

Minke van Thiel, 2e secretaris

Robert de Keizer, penningmeester

Ron Manten, algemeen lid

Eric van der Vegt, algemeen lid

 

Parkmanagement Organisatie:

Parkmanager: Gerrit Mol RSE

parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl

Secretariaat: Minke van Thiel

 

Commissie Duurzaam:

Harco van den Hil

commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

 

Secretariaat:

Front office: Minke van Thiel,

secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl

 

Back office: Larissa Mol

 

Side office: Manisch-Creatief

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489

BTW identificatie nr:NL850258339B01

 

 

 

Protocol camerabewaking | Privacyverklaring | Cookiebeleid

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen